Sri Lanka Radio stations online app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.srilanka.radio

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.srilanka.radio

SLBC NATIONAL SERVICES

SLBC National Service in Sinhala (Swadeshiya Sevaya)

 • 91.7 MHz (Colombo)
 • 91.7 MHz (Deniyaya)
 • 91.7 MHz (Hunasgiriya)
 • 91.7 MHz (Karagahatenna)
 • 91.7 MHz (Radella/Nuwara Eliya)
 • 91.9 MHz (Haputale)
 • 91.9 MHz (Yatiyantota)

SLBC Commercial Service in Sinhala (Velenda Sevaya)

 • 94.3 MHz (Colombo)
 • 94.3 MHz (Deniyaya)
 • 94.3 MHz (Hunasgiriya)
 • 94.3 MHz (Karagahatenna)
 • 94.3 MHz (Radella/Nuwara Eliya)
 • 94.5 MHz (Haputale)
 • 94.5 MHz (Yatiyantota)

SLBC National Service in Tamil

 • 102.1 MHz (Colombo)
 • 102.1 MHz (Deniyaya)
 • 102.1 MHz (Hunasgiriya)
 • 102.1 MHz (Karagahatenna)
 • 102.1 MHz (Radella/Nuwara Eliya)
 • 102.3 MHz (Haputale)
 • 102.3 MHz (Yatiyantota)
 • 107.5 MHz (Kokavil)

SLBC Commercial Service in Tamil (Thendral)

 • 104.7 MHz (Colombo)
 • 104.7 MHz (Deniyaya)
 • 104.7 MHz (Hunasgiriya)
 • 104.7 MHz (Jaffna)
 • 104.7 MHz (Karagahatenna)
 • 104.7 MHz (Radella/Nuwara Eliya)
 • 104.9 MHz (Haputale)
 • 104.9 MHz (Kokavil)
 • 104.9 MHz (Yatiyanota)

SLBC English Service

(Radio Sri Lanka, includes relays of BBC World Service in English)
 • 90.1 MHz (Haputale)
 • 97.4 MHz (Colombo)
 • 97.4 MHz (Deniyaya)
 • 97.4 MHz (Hunasgiriya)
 • 97.4 MHz (Karagahatenna)
 • 97.4 MHz (Radella/Nuwara Eliya)
 • 97.6 MHz (Yatiyantota)

SLBC City FM

 • 89.6 MHz (Colombo)
 • 89.6 MHz (Deniyaya)
 • 89.6 MHz (Hunasgiriya)
 • 89.6 MHz (Karagahatenna)
 • 89.6 MHz (Radella)
 • 89.8 MHz (Haputale)
 • 89.8 MHz (Kokavil)
 • 89.8 MHz (Yatiyantota)
 • Domestic Radio Services in Sri Lanka

  Area Site Frequency Note
  China Radio International (CRI) in Chinese, English, Sinhala and Tamil
  Colombo
  Colombo
  97.9
   
  E FM (Colombo Communications Ltd) in English
  Colombo
  Colombo
  88.3
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  88.3
   
  Matara
  Gongala
  88.3
   
  FM Derana (Power House Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  92.4
   
  Colombo
  Colombo
  92.4
   
  Jaffna
  Jaffna
  92.2
   
  Kandy
  Hantana
  92.4
   
  Matale
  Gammaduwa
  92.4
   
  Matara
  Gongala
  92.4
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  92.2
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  92.2
   
  Fox FM (Asset Radio Broadcasting Pvt Ltd) in English
  Colombo
  Rajagiriya
  91.4
   
  Kandy
  Hantana
  91.4
   
  Gold FM (Asia Broadcasting Corporation Pvt Ltd) in English
  Badulla
  Madolsima
  93.2
   
  Colombo
  Colombo
  93.0
   
  Jaffna
  Jaffna
  93.2
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  93.0
   
  Matale
  Gammaduwa
  93.0
   
  Matara
  Gongala
  93.0
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  93.2
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  93.2
   
  Hiru FM (Asia Broadcasting Corporation Pvt Ltd) in Sinhala
  Badulla
  Madolsima
  96.3
   
  Colombo
  Colombo
  96.1
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  96.1
   
  Jaffna
  Jaffna
  96.3
   
  Matale
  Gammaduwa
  96.1
   
  Matara
  Gongala
  96.1
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  96.3
   
  Ratnapura
  Minuwangala
  96.3
   
  Isara (Telshan Networks Pvt Ltd) in Sinhala
  Badulla
  Namunukula
  89.1
   
  Colombo
  Colombo
  89.3
   
  Kandy
  Hantana
  89.1
   
  Karagastenna
  Karagastenna
  89.1
   
  Matara
  Gongala
  89.3
   
  Namunukula
  Karagastenna
  89.1
   
  Nuwara Elliya
  Nuwara Elliya
  89.1
   
  Piliyandala
  Piliyandala
  89.1
   
  Polgahawela
  Polgahawela
  89.3
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  89.3
   
  ITN FM (Independent Television Network) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  93.5
   
  Colombo
  Wickramasinghapura
  93.7
   
  Kandy
  Hunasgiriya
  93.5
   
  Kegalla
  Yatiantota
  93.5
   
  Kokavil
  Kokavil
  93.5
   
  Matale
  Karaghatenna
  93.7
   
  Matara
  Deniyaya
  93.7
   
  Kiss FM (Voice of Asia Network Pvt Ltd) in English
  Colombo
  Colombo
  96.9
   
  Kandy
  Hantana
  96.9
   
  Lak FM (Lak View Broadcasting Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  106.0
   
  Colombo
  Rajagiriya
  106.2
   
  Kandy
  Hantana
  106.2
   
  Kegalla
  Yatiantota
  106.0
   
  Matale
  Karaghatenna
  106.2
   
  Matara
  Gongala
  106.2
   
  Nuwara Elliya
  Single Tree
  106.2
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  106.0
   
  Lakviru FM (Lakviru Radio and Television Network Pvt Ltd)
  Matale
  Gammaduwa
  105.4
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  105.2
   
  Legends FM (Ruras Lanka Pvt Ltd) in English
  Colombo
  Colombo
  96.6
   
  Jaffna
  Jaffna
  96.6
   
  Kandy
  Hantana
  96.6
   
  Kurunegala
  Kurunegala
  96.6
   
  Matara
  Gongala
  96.6
   
  Lite FM (TNL Radio Network Pvt Ltd) in English
  Colombo
  Colombo
  87.8
   
  Kandy
  Hantana
  87.8
   
  Matara
  Gongala
  87.8
   
  Nuwara Elliya
  Mount Oliphant
  87.6
   
  Neth FM (Asset Radio Broadcasting Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  94.8
   
  Colombo
  Rajagiriya
  95.0
   
  Kandy
  Hantana
  95.0
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  94.8
   
  Kegalla
  Yatiantota
  94.8
   
  Matale
  Laggala
  95.0
   
  Matara
  Gongala
  95.0
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  95.0
   
  Rangiri Sri Lanka (Rangiri Dambulla Development Foundation) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  105.7
   
  Kegalla
  Yatiantota
  105.7
   
  Matale
  Gammaduwa
  104.4
   
  Matara
  Gongala
  104.4
   
  RanOne FM (Colombo Communications Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  100.5
   
  Colombo
  Colombo
  100.5
   
  Kegalle
  Mahagalkanda
  88.1
   
  Matale
  Gammaduwa
  88.1
   
  Matara
  Gongala
  88.1
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  100.5
   
  Real Radio (Voice of Asia Network Pvt Ltd) in English
  Colombo
  Colombo
  97.1
   
  Kandy
  Hantana
  97.1
   
  Matale
  Gongala
  97.1
   
  Red FM (Sky Media Network) in English
  Colombo
  Colombo
  107.8
   
  Rhythm World (TNL Radio Network Pvt Ltd) in Sinhala
  Colombo
  Colombo
  95.6
   
  Kandy
  Hantana
  95.6
   
  Matale
  Karaghatenna
  95.6
   
  Matara
  Gongala
  95.6
   
  Nuwara Elliya
  Mount Oliphant
  95.8
   
  Seth FM (The Friend Media Networks Pvt Ltd) in Sinhala
  Negombo
  Negombo
  103.1
   
  Shaa FM (Asia Broadcasting Corporation Pvt Ltd) in Sinhala
  Badulla
  Madolsima
  91.1
   
  Colombo
  Colombo
  90.9
   
  Jaffna
  Jaffna
  91.1
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  90.9
   
  Matale
  Gammaduwa
  90.9
   
  Matara
  Gongala
  90.9
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  91.1
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  91.1
   
  Shakthi FM (MBC Networks Pvt Ltd) in Tamil
  Bandarawela
  Nayabedda
  103.9
   
  Colombo
  Colombo
  104.1
   
  Jaffna
  Jaffna
  104.1
   
  Kalutara
  Kalutara
  103.9
   
  Kandy
  Hantana
  104.1
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  103.9
   
  Kilinochchi
  Kilinochchi
  103.9
   
  Mannar
  Mannar
  104.1
   
  Matale
  Gammaduwa
  104.1
   
  Matara
  Gongala
  104.1
   
  Nuwara Elliya
  Mount Oliphant
  103.9
   
  Trincomalee
  Trincomalee
  103.9
   
  Vavuniya
  Vavuniya
  103.9
   
  Shree FM (Colombo Communications Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  100.0
   
  Colombo
  Colombo
  100.0
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  100.0
   
  Kegalle
  Mahagalkanda
  100.2
   
  Matale
  Gammaduwa
  100.2
   
  Matara
  Gongala
  100.2
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  100.0
   
  Sirasa FM (MBC Networks Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  106.7
   
  Colombo
  Colombo
  106.5
   
  Jaffna
  Jaffna
  106.5
   
  Kalutara
  Kalutara
  106.7
   
  Kandy
  Hantana
  106.5
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  106.7
   
  Kurunegala
  Kurunegala
  106.5
   
  Magalkanda
  Magalkanda
  106.5
   
  Matale
  Gammaduwa
  106.5
   
  Matara
  Gongala
  106.5
   
  Nuwara Elliya
  Mount Oliphant
  106.7
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  106.7
   
  Siyatha FM (Voice of Asia Network Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  98.4
   
  Colombo
  Colombo
  98.4
   
  Kandy
  Hantana
  98.4
   
  Matale
  Gammaduwa
  98.4
   
  Matara
  Gongala
  98.4
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  98.2
   
  Sooriyan FM (Asia Broadcasting Corporation Pvt Ltd) in Tamil
  Badulla
  Madolsima
  103.4
   
  Colombo
  Colombo
  103.6
   
  Jaffna
  Jaffna
  103.4
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  103.6
   
  Mannar
  Mannar
  103.4
   
  Matale
  Gammaduwa
  103.6
   
  Matara
  Gongala
  103.6
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  103.4
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  103.4
   
  Trincomalee
  Trincomalee
  103.4
   
  Vauniya
  Vauniya
  103.4
   
  Sun FM (Asia Broadcasting Corporation Pvt Ltd) in English
  Badulla
  Madolsima
  98.7
   
  Colombo
  Colombo
  98.9
   
  Jaffna
  Jaffna
  98.9
   
  Kandy
  Hunnasgiriya
  98.9
   
  Kilinochchi
  Kilinochchi
  98.7
   
  Matale
  Gammaduwa
  98.9
   
  Matara
  Gongala
  98.9
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  98.7
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  98.7
   
  Tamil FM (Sky Media Network) in Tamil
  Colombo
  Colombo
  99.5
   
  Jaffna
  Jaffna
  99.7
   
  Kokavil
  Kokavil
  99.5
   
  The Buddhist Radio (People’s Media Network Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  101.3
   
  Colombo
  Rajagiriya (Fairway)
  101.3
   
  Kandy
  Hantana
  101.3
   
  Matale
  Karaghatenna
  101.5
   
  Matara
  Gongala
  101.5
   
  Nuwara Elliya
  Hunasgiriya
  101.3
   
  TNL Radio (TNL Radio Network Pvt Ltd) in English
  Colombo
  Colombo
  99.2
   
  Colombo
  Colombo
  101.8
   
  Kandy
  Hantana
  99.2
   
  Matara
  Gongala
  101.8
   
  Nuwara Elliya
  Mount Oliphant
  101.8
   
  V FM (Lanka Television Network Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  107.0
   
  Colombo
  Colombo
  107.0
   
  Matale
  Gammaduwa
  107.0
   
  Matara
  Gongala
  107.0
   
  Varnam FM (Voice of Asia Network Pvt Ltd) in Tamil
  Bandarawela
  Nayabedda
  90.6
   
  Colombo
  Colombo
  90.6
   
  Jaffna
  Jaffna
  90.6
   
  Kandy
  Hantana
  90.6
   
  Matale
  Gammaduwa
  90.6
   
  Matara
  Gongala
  90.6
   
  Nuwara Elliya
  Kikiliyamana
  90.4
   
  Vasantham FM (Independent Television Network) in Tamil
  Bandarawela
  Nayabedda
  102.6
   
  Colombo
  Rajagiriya
  102.8
   
  Jaffna
  Jaffna
  102.8
   
  Kegalla
  Yatiantota
  102.6
   
  Kokavil
  Kokavil
  102.6
   
  Matale
  Karaghatenna
  102.8
   
  Uda
  Radella
  102.8
   
  Y FM (MBC Networks Pvt Ltd) in Sinhala
  Bandarawela
  Nayabedda
  92.7
   
  Colombo
  Colombo
  92.7
   
  Jaffna
  Jaffna
  92.7
   
  Kalutara
  Kalutara
  92.7
   
  Kandy
  Hantana
  92.7
   
  Kurunegala
  Kurunegala
  92.7
   
  Matale
  Gammaduwa
  92.7
   
  Matara
  Gongala
  92.7
   
  Ratnapura
  Ratnapura
  92.7
   
  Yes FM (MBC Networks Pvt Ltd) in English
  Colombo
  Colombo
  101.0
   
  Jaffna
  Jaffna
  101.0
   
  Kandy
  Hantana
  101.0
   
  Kurunegala
  Kurunegala
  101.0
   
  Matara
  Gongala
  101.0
   
  Nuwara Elliya
  Mount Oliphant
  100.8
   
  You FM (MGMR Networks Pvt Ltd) in Sinhala
  Colombo
  Colombo
  95.3
   
  Kandy
  Hantana
  95.3
   

  Asia Broadcasting Corporation (Pvt) Ltd

  35th Floor, East Tower
  World Trade Centre
  Colombo 01
  Tel: +94 11 2337555

  Asset Radio Broadcasting (Pvt) Ltd

  09C Ocean Tower Building
  Station Road
  Bambalapitya
  Colombo 4
  Tel: +94 11 2507080
  Fax: +94 11 5342434

  Colombo Communications Ltd

  686 Galle Road
  Colombo 3
  Tel: +94 11 557777
  Fax: +94 11 2505796

  Friend Media Network (Pvt) Ltd

  No 28 Colombo Road
  Negombo
  Tel: +94 31 4936062

  Independent Television Network

  Wickramasinghepura
  Baththaramulla
  Colombo District

  Power House (Pvt) Ltd

  No. 320, T.B. Jayah Mawatha
  Colombo 10

  Telshan Networks (Pvt) Ltd

  Dampe
  Piliyandala
  Colombo District

  Voice of Asia Network (Pvt) Ltd

  117/03 Hunupitiya Lake Road
  Colombo

Sri lanka radio online Android application contains all the Radio stations from Sri Lanka .It Has the Largest collection of sri lanka radio station online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *